Teknikk

Processing Adaptable Systems innebærer at vi kan tilby ett bredere utvalg av etablerte produkter og utprøvde teknikkløsninger som i dag finnes på markedet. Vi kan dermed i samme konsensus tilby våre kunder full mulighet til å gjøre de rette tekniske valgene ut i fra forutsetningene. Det er da det blir bra!

 

 

 

 
Teknisk utredning
Mange av våre kunder setter sin lit til vår tekniskeavdeling og deres kunnskap om badevannsanlegg. Vi kan blira med å få utredet en tilstandsrapport.

Eksempler på oppdrag fra våre kunder kan være: 

  • Reduksjon av bundet klor
  • Kjemikaliesikkerhet
  • Energioptimering
  • Konditionstest (flyt, spolhastighet, reningskapacitet mm)
    Kontakt oss gjerne for mer informasjon 0046 0300- 83 70 00

Badevannskvalitet

Kravet på badevannskvalitet kommer å øke i fremtiden og vi kan derfor allerede i dag levere systmer som kreves i fremtiden. Urenheter som tilføres badevannet kommer i hovedsak fra de badende, men med riktig sirkulasjon i bassenget transporteres urenhetene raskt til renseanlegget. Et moderne basseng med et effektiv renseanlegg vil ta unna urenhetne og kvaliteten vil være innenfor kravene som er satt. 

Forurensninger som ikke kan filtreres bort (eks. undet klor, THM, AOX) må behandles på (an av) følgende måte:

  • Fortynne, gjennom å bytte vann
  • Absorpsjon (adsorpsjon) for urenheter ved hjelp av aktivt kull
  • Forbrennings (oksidasjon) av eksempel tilsetning av ozon

De olika reningsstegen måste fungera tillsammans och vara anpassade till belastning och verksamhet.
De ulike trinnene i rensing må jobbe sammen og være tilpasset belastningen og aktiviteter.

Badevann

Risikoen for å bli syk ved bading i friluftsbad (badestrand e.l.) eller i et svømmebasseng i Norge er normalt liten. Dette skyldes bl.a. at det er få badestrender/badeplasser som ligger nær utslipp av avløpsvann.Dårlig drevne renseanlegg ved bassengbad er vist å kunne gi opphav til sykdomsutbrudd, spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar. Dårlig drevne boblebad medfører spesielt høy sykdomsrisiko.Utkast til "Vannkvalitetsnormer for friluftsbad" gir veiledning for vurdering av friluftsbad. "Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v." setter krav til vannkvaliteten samt driften av bassengbad, inkludert boblebad, for å hindre smitteoverføring via badevann. EUs badevannsdirektiv ble gjort gjeldende i 2006, og dette vil sannsynligvis bli retningsgivende for norske krav til friluftsbad. Ytterligere faglig informasjon fra Folkehelseinstituttet finnes i rapporten Miljø og helse, i en egen legionellaveileder, samt i smittevernhåndboken.

Les mer her >

 

Gränsvärden vid funktionsprovning av filtrat enligt DIN 19643-2 (2012) Hentet fra Svensk lovverk: 

Enhet

Gränsvärde

Pseudomonas Aeruginosa

< 0/100ml

E-coli

< 0/100ml

Legionella

< 0/100ml

Heterotrofa Bakterier

< 100/ml

Grumlighet

< 100 mFNU

Aluminium

< 0,05 mg/l

Järn

< 0,02 mg/l

Kemisk syreförbrukning, CODMn

< 0,5 mg/l utöver fyllvattnets halt

Bundet klor

< 0,2 mg/l

Trihalometaner (THM)

< 0,02 mg/l

Arsenik

< 0,01 mg/l

Ortofosfat (P)

< 0,03 mg/l