Ystad Arena, Ystad Sverige

Ystad arena er en delvis ferdigbygd flerbruksarena med beliggenhet sentralt i byen. Anlegget ble innviet 12 september 2014 og består av et 25m innendørsbasseng, rehabilitering og badeland, sklier, strøm-kanaler, varme grunne bassenger for barn med plass til trening og mosjon, rekreasjon og lek. Alt under samme tak.

Mosjonsbasseng:
Bassenget holder en temperatur på 28 grader, er 25 meter langt og har 8 brede konkuransebaner. Den grunde delen er 1,2 - 1,6 meter dyp. Den dypeste delen er 3,8 meter dyp og har et 1 meters og 3 meters stupebrett.

Multibasseng:
Bassenget er hev- og senkbart og brukes til alt fra babysvømming til vanntrening. Temperaturen er 30-34 grader, avhengig av aktivitet.

Familiebasseng:
Inneholder et plaskebasseng for de minste, med en mindre sklie. Ved siden av, er det et standbasseng som strømmer inn i et område ment for lek, og også en kanal som går rundt bassenget med klatrevegg. I enden finnes det også et varmtvannsbasseng med undervannsdyser til avslapning/avkopling

Processing har vært med å prosjektere, levere og bygge et energi-optimalisert, topp moderne og  robust vannbehandlingssystem  bestående av Collecta trykksandfilter med luftspyling og Dinuf Recycle (UF) som gjenvinner ca 80% av spylevannet til bassengene. Alle systemene styres av Depolox måle og reguleringsutstyr for maksimalt besparingspotensiale, best mulig miljøpåvirkning og best mulig energibruk. Systemene er også utstyrt med turbiditetsmåler /vannklarhetsmåler som en ekstra kontroll for garantert vannkvalitet. Anlegget produserer eget desinfeksjonsmiddel gjennom Prosec NXT for å øke sikkerheten og for å minimere at uønskede klorider lekker ut i badevannet. Spylesystemet overvåkes og klor separeres. Selvfølgelig er UV lys installert for å redusere klorrester. Ved høy belastning doseres også aktivt kull i filtrene for at gjester og ansatte skal få den perfekte opplevelsen.