Filborna Arena, Helsingborg Sverige

Processing Sverige ble gitt tillit til å projisere og erstatte filteranlegget ved renovering av Helsingborgs største treningsanlegg, Filborna Arena.

Arbeidet ble gjennomført i 2017 og leveransen besto av:
• Forundersøkelse og prosjektplanlegging
• Collecta sugfilter
• Filter media - Multimedia (sand + antrasitt)
• Depolox 2 - Måle- og kontrollutstyr
• ICON kontrollsystem

Kostnadseffektiv vannbehandling i verdensklasse
Les studien her:

Utdrag fra Folkhelsemyndighetens (SE) håndbok om bassengbad

Trihalometaner - Trihalometaner oppstår ved reaksjon mellom halogener (f.eks. klor og brom) og organiska forurensninger. De fire vanligste er kloroform (triklormetan), bromdiklormetan, dibromklormetan og bromoform (tribrommetan). Ved klorering utgjør mesteparten (knapt 90 prosent) av trihalometanerna av kloroform. En studie fra Sverige rapporterer nivåer i badevannet på mellom 50 og 100 μg/l etter behandling med en blanding av klor og natriumhypokloritt.

Trihalometaner, og spesielt kloroform, er relativt lettløselig i vann og kan fordampe fra vannoverflaten.

Eksponeringen for trihalometaner skjer først og fremst via innånding. Men opptak skjer også via huden som er i kontakt med badevannet og via submerging.

Helserisiko - Kloroform tas lett opp i kroppen via hud, mage-tarm og lunger. I dyreforsøk har gjentatt eksponering for høye doser forårsaket nerveskader og kreft i lever og lunger. Dosene som er benyttet i dyreforsøkene er imidlertid betydelig høyere enn det én person kan bli utsatt for ved bading i basseng, og det selvom man er konkurransesvømmer eller oppholder seg i lengre tid i bassenget (badevakter, svømmelærer).

Det internasjonale kreftforskningsinstituttet IARC6 har klassifisert kloroform som mulig kreftfremkallende hos mennesker.  

Bromdiklormetan, dibromklormetan og bromoform har i dyrestudier forårsaket liknende helserisiko som kloroform. Helserisikoene oppstår her på nivåer som er mye høyere enn de nivåer som er relevant ved bassengbad. I tillegg forekommer  trihalometanere i betydelig lavere nivåer enn kloroform, noe som innebærer at de ikke utgjør helsefare i bad.  

Konklusjon - Trihalometaner dannes når klor og andre halogener reagerer med organiske stoffer i badevannet. Kloroform utgjør den største risikoen. Konkurransesvømmere som daglig trener flere timer i vannet kan overskride WHO:s tolerable daglige inntak. Risikoen for kreft og andre helsefarer vurderes som svært liten selv i disse tilfellene.

Til tross for liten risiko er det viktig at eksponeringen for trihalometaner minimeres. Ved forhøyede nivåer i vannet (mer enn 100 μg/l) burde man finne ut årsaken og gjøre tiltak ut ifra dette.  

Attached files