Clarion Hotel Helsinki, Finland

Processing Finland OY har levererat en fantastisk upplevelsebassäng som sträcker sig utanför fasaden på Clarion Hotel Helsinki.
Leveransen bestod av projektering, stålbassäng, vattenreningsutrustning mm.

Läs mer om bassängenkonstruktionen och projektet här

Project type: 
Sauna & Spa
Product type: 
Bath and Spa
Technology: 
Ultrafiltration