Microsalt / InfraPLUS

Basert på økende interesse fra de besøkende, vi vil nok snart se en Micro Salt utstyr installert i Sverige og Norge. Micro Salt skaper en beroligende og hyggelig opplevelse i tørt rom og har vist seg å ha svært positive helseeffekter på astma og demping av allergi. Micro Salt har også hatt en målbar positiv effekt på økt lungekapasitet blant tidligere røykere og KOLS-pasienter,  forbedringen har blitt observert etter bare en uke med daglig behandling!

Ta kontakt med oss for å lese mer om Micro Salt og hvordan du kan tilby dine kunder sine helseeffekter, og en saltet havopplevelse utenom det vanlige.

InfraPLUS

Selv stolene IR Infra Plus vaker stor interesse. Et perfekt nykommer til eksisterende spaavdelinger. Infra Plus har som terapeutisk formål å stimulere blodsirkulasjonen, lindre ryggsmerter og gi en lang og avslappet velvære. Husk at en veldig stor andel av den norske befolkningen lider av noen form for ryggsmerter.

IF YOU CAN IMAGINE IT, WE CAN DO IT!