Flamsterilisering av provkran och provtagning bakterier - instruktionsfilm

Tips från Processing om hur vi själva tar analysprover på er badanläggning.