BlueFox drukningsalarm

Sikrere svømmehall med riktig overvåkning – BlueFox drukningsalarm

BlueFox er et nytt og unikt sikkerhetssystem på det skandinaviske marked.

Systemet er utviklet av profesjonelle dykkere og bygger på å overvåke de badende istedenfor bassenget. Systemet baserer seg på et overvåkningsarmbånd som bæres av alle badende  med sensorer under vannflaten. Armbåndet overvåker kontinuerlig de badendes aktivitet ihht dybde og tid under vann. Systemer er fleksibelt og programmeres med tilpassede parametre for småbarn, barn, ikke svømmedyktige, svømmedyktige osv. Systemet fungerer også ved vannattraksjoner hvor luftbobler og uklare overflater ikke kan kameraovervåkes. Den fungerer selv på grunt vann og kan overvåke og minimere ulykkesrisiko ved at noen faller i bassenget. BlueFox finnes også i portabel versjon for eksempelvis utebad, tilfeldige basseng og  sjø.

BlueFox fungerer som et arbeidsredskap og er en komplettering til badevakt

  • Integrerbart med innplassering-, lås og betalingssystem via RFID
  • Mulighet til å tyverisikre armbåndet via detektorer ved utgangen
  • Enkelt og sikkert å installere både ved nye og eksisterende anlegg

Fungerer i alle typer basseng

  • Kontakt oss for referanser i Europa og resten av verden