CAD design og engineering

Prosjektavdelningen har en sentral og meget viktig funksjon i Processing AS da våre prosjekter bidrar til bedriftens utviklig.
Avdelingen utfører oppdrag i alle av foretakets forretningsområder:
Bath & Spa Solutions
Spa & Wellness
Water Treatment Solutions

Tommy och Johan

Processing - en pålitelig og stabil partner

Jim i kommandocentralen

CAD og konstruksjon