Press release - EnviroChemie har kjøpt Processing

Det tyske vanningeniørfirmaet EnviroChemie har kjøpt Processing, Nordens ledende leverandør av svømmebasseng og vannbehandling.

Board Processing: Per Martin, CEO, Dr. Jörg Krause, Chairman, Stefan Letschert

24. januar 2019: Det tyske vanningeniørfirmaet EnviroChemie GmbH har kjøpt Processing AB og majoritetsandelen i Processing AS, Nordens ledende leverandører av vannbehandling for offentlige svømmebassenger og leverandør av vannrensingsløsninger til industrikunder.

EnviroChemie, er en del av SKion sin vannsektor, leverer avanserte vann- og avløpsanlegg samt tjenester innen industri og næringsliv. De har skapt sitt gode renommé ved å utvikle og implementere pålitelig og innovativ teknologi i vann- og kloakkverk. De leverer standardiserte, modulære, tilpassede og nettbaserte vannbehandlingsløsninger for kunder i industriell og kommersiell drift.

Processing AB, er den ledende leverandøren av vannbehandling for offentlige svømmebassenger i Norden. I tillegg arbeider Processing med industrikunder, som er forretningsområdet selskapet har til hensikt å utvide i samarbeid med EnviroChemie.

EnviroChemie GmbHs Konsernsjef Dr. Jörg Krause sier: "Oppkjøpet av Processing er en spennende utvikling for begge selskapene. EnviroChemie fortsetter sin vellykkede vekst som ledende leverandør av industrielle vannrensingsløsninger og -tjenester. Sammen med Processing får vi tilgang til et nytt geografisk område. Spesielt i forhold til Processing sin ledende posisjon i badebransjen. Dette vil gi oss muligheten til å videreutvikle industrielle vann- og avløpssektoren, mens Processing ytterligere styrker sin posisjon i den offentlige badebransjen. Vi ser frem til å samarbeide med hele Prosesseringsgruppen som nå er en del av EnviroChemie. "

Per Martin, Konsernsjef, Processing AB, sier: "Vi ønsket en sterk partner som kan støtte oss i videreutviklingen av våre industrielle vannbehandlingsaktiviteter i Norden. Ved å være en del av EnviroChemies struktur, kan denne prosessen implementeres mye raskere, samtidig som vi opprettholder vår sterke markedsposisjon i offentlige svømmebassenger. EnviroChemie tilbyr enestående kompetanse innen industriell prosess  av vann-  og avløpsbehandling, samt levering av vannbehandlingskemikalier som f.eks. antiskalanter og ionbyttemasser. "

Dr. Reinhard Hübner, Investeringsdirektør SKion GmbH, sier: "Vi ønsker Processing velkommen i EnviroChemie og er begeistret over oppkjøpet. Processing er en velkjent og etablert aktør i Norden. Kombinasjonen Processing og EnviroChemie styrker vår posisjon i det europeiske vannbehandlingsmarkedet."

Om EnviroChemie
EnviroChemie GmbH har skapt sitt gode renommé takket være energi og ressurseffektiv teknologi for vannbehandling, avløpsbehandling og gjenvinning, og ved å spesialisere seg i å utvikle og bygge både tilpassede og standardiserte modulløsninger for industrielle og kommersielle kunder. EnviroChemie tilbyr et bredt spekter av "Made in Germany" merkede produkter og tjenester basert på biologiske, membranfiltrering og kjemisk-fysiske prosesser. EnviroChemie tilbyr også tjenester som anleggsdrift og forbruksvarer.

Grunnlagt: 1976
Ansatte: 600 (2018)
Hovedkontor: Rossdorf i nærheten av Frankfurt, Tyskland
Internasjonalt etablert i: Østerrike, Benelux, Bulgaria, Storbritannia, Marokko, Polen, Russland, Sveits, U.A.E.
www.envirochemie.com

Om Processing
Med mer enn 40 års erfaring er Processing den ledende leverandøren av den perfekte vannopplevelsen i Norden. Vi tilbyr omfattende vannbehandling løsninger for offentlige svømmebassenger og leverer også produkter og løsninger til kunder innen industriell vannbehandling. Processing har hovedkontor i Sverige og med datterselskaper i Norge, Finland og Danmark.

Grunnlagt: 1971
Ansatte:> 100 (2018)
Hovedkontor: Kungsbacka i nærheten av Göteborg, Sverige
Internasjonalt etablert i: Norge, Danmark, Finland
www.processingwater.com
www.processing.se

Om SKion:
EnviroChemie eies av SKion GmbH, et investeringsselskap basert i Bad Homburg, Tyskland, som igjen eies av den tyske entreprenøren Susanne Klatten. SKion sin portefølje inkluderer selskaper som Altana, SGL Carbon, Nordex, Avista Oil og Gemalto.

Vannbehandlings portofølgen til  SKion består av ELIQUO WATER GROUP, som skjøtter de europeiske kommunale vannaktivitetene, samt Ovivo, som er en global leverandør av prosess- og avløpsbehandling løsninger innen energi og elektronikk. Ovivo er også en leverandør til det kommunale vannmarkedet i Nord-Amerika.
www.skion.de

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON

Pressekontakter:

I Tyskland - for bilder, intervjuforespørsler og ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jutta Quaiser, EnviroChemie GmbH PR Manager
jutta.quaiser@envirochemie.com eller 0049 6154 699872

I Norden - for bilder, intervjuforespørsler og ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Anders Widing, Processing AB, Markedssjef for Norden
anders.widing@processing.se eller 0046 0703 190 405