Hvordan utføre en riktig returspyling?

Returspyling

For sandfilter brukes det ca 6 m3 spyle- vann/m2  filterflate ved en spyling.
Vannhastigheten skal ved returspyling være høy nok til ekspansjon (og fluidi- sering) av filterflaten. Normalt trengs en spylehastighet av 50-65 m/h, avhengig av filtermedia og vanntemperatur. Trykkløs spyling med overløp i filteret forbedrer spylingen og gir en bedre vannkvalitet. Spylevannet bør være kloret for å unnvike tilvekst i filtret. Vi anbefaler regelmessig spyling med minst 1 mg/l og månedsvis med minst 5 mg/l.

Tabellen viser spylevannsmengde for sandfilter

Filterstørrelse Ø Filteroverflate Minste spylevannsmengde/spyling
600 mm 0,28 m2 1,8 m3
800 mm 0,50 m2 3 m3
1000 mm 0,78 m2 5 m3
1200 mm 1,13 m2 7 m3
1400 mm 1,54 m2 9 m3
1600 mm 2,01 m2 12 m3
1800 mm 2,50 m2 15 m3
2000 mm 3,14 m2 19 m3
2200 mm 3,80 m2 23 m3
2400 mm 4,50 m2 27 m3