Hvordan kan jeg redusere vårt forbruk av kjemikalier?

Minske kjemikaliebruk 

For at kjemikalie forbruket skal minske er det viktig at de badende dusjer før bading, samt at kjemikaliene må brukes riktig, her påpeker vi at desinfeksjonsmiddel (klor) benyttes, men at det skal brukes lite og gjevt.
For å holde nivået konstant anbefales Depolox Pool og ProReg4 da begge produktene er regulerings nøyaktige.

Undernevnte toleranse følges:  

Fritt klor ± 0,1 mg/l 
pH-värde ± 0,1