Hvordan holde god hygiene i tanken?

Vanntanker krever regelmessig rengjøring for unngå mikrobiologisk tilvekst som kan resultere i driftsproblemer. En slett og glatt overflate (som eks. PP-plast) minimerer risikoen for vekst i tanken og legger til rette for ren tank. 

Det er viktig at tanken er helt tom slik at skitt og rengjøringskjemikalier effektivt kan spyles ut. Med et hellende gulv og fall mot sluket tilrettellegges det for rengjøringen.