Hvordan holde filtrene rene?

1. Benytt kloret spylevann, minst 1,0 mg/l.
2. Spyl med høykloret vann en gang pr måned, min. 5,0 mg/l.
3. Kontroller at hele filtersengen løfter seg under spyleprosessen. Test med ett lodd.
4. Er spylekapasiteten for lav kan evt et bytte til et annet filtermedia være aktuelt.
5. Sjekk at du har nok vann for spyling i minst 5-6 minutter, uten opphold.
6. La slamvannet strømme ut fra filtret med selvfall (trykkløs spyling).
7. Luftspyling forbedrer rengjøringen av filter mediet og reduserer vannforbruket.
8. Kontrollere regelmessig filterets kvalitet, også for mikroorganismer.
9. Bruk flammesteriliserbar prøvekran.