Høye THM verdier, hva gjør jeg?

Ta bort problemet
- ikke bare måleverdien

Grenseverdien  for  THM  og  AOX  fungerer  som  indikator for beregning av organiske halogener. Aktivt kull adsorberer eller former for biprodukter, ikke bare indikatorene. Derfor er aktivt kull den sikreste teknikken for å minimere THM.

Aktivt kull kommer med tiden til å mettes med organisk materiale og mister etterhvert sitt formål med å redusere THM, selvom formålet å redusere bundet klor kan bestå.

Med  AKP-metoden doseres alltid nytt kull og mengden behovstilpasses -derfor er AKP-metoden den mest effektive for reduksjon av THM og AOX.

Lavre driftskostnad og økt vannkvalitet

  • AKP fjerner klorlukten og minimerer bundet klor, THM og AOX.
  • Komplett utstyr for kullpulverdosering i henhold til norm DIN19643-2.
  • Dosering 0,5 - 3 g kull/m3 som skal behandles. Spyles ut ved normal tilbakespyling.
  • Forbruk ca. 2-5 g/badegjest. Doseres ved behov.