FAQ

                                                                         Her finner du spørsmål og svar

Hvordan holde god hygiene i tanken?

Vanntanker krever regelmessig rengjøring for unngå mikrobiologisk tilvekst som kan resultere i driftsproblemer. En slett og glatt overflate (som eks. PP-plast) minimerer risikoen for vekst i tanken og legger til rette for ren tank. 

Hvordan holde filtrene rene?

1. Benytt kloret spylevann, minst 1,0 mg/l.
2. Spyl med høykloret vann en gang pr måned, min. 5,0 mg/l.
3. Kontroller at hele filtersengen løfter seg under spyleprosessen. Test med ett lodd.

Hvordan kan jeg redusere vårt forbruk av kjemikalier?

Minske kjemikaliebruk 

Høye THM verdier, hva gjør jeg?

Ta bort problemet
- ikke bare måleverdien

Hvordan utføre en riktig returspyling?

Returspyling